Gerrit Pater

Mannelijk 1876 - 1952  (76 )


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Gerrit Pater 
  Geboren 07 aug 1876  Renswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [1
  • Aangifte werd gedaan door Gerrit Drost, vroedmeester te Renswoude. Getuigen waren Geurt van Altena, 68 jaar logementhouder te Renswoude en Antonie Ulrich, 38 jaar, veldwachter te Renswoude. De vader, Kors Pater, dagloner, kon wegens ziekte niet aanwezig zijn.
  Geslacht Mannelijk 
  Beroep Beambte NS (Amsterdam 1905) 
  Verblijfplaats
  • Woonde inde USA.
  Overleden 07 dec 1952  Rushmore MN USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [2
  Aantekeningen 
  • Gerrit komt voor in het dienstboderegister van Woudenberg als hij zich op regelnr. 64 op 21-05-1893 als dienstbode bij A. van Donselaar laat inschrijven komende van Scherpenzeel en hij vertrekt weer op 22-10-1894 naar Renswoude. Bij zijn huwelijk in 1905 was hij spoorweg arbeider en woonde in Amsterdam en was voor minder dan zes maanden in Renswoude.
   Hij vertrok in juli 1909 met MS Noordam van uit Ede met zijn gezin (man, vrouw en drie kinderen) naar de USA waar ze op 27 juli 1909 werden ingeschreven. In 2009 vierden zijn nazaten dat deze familie 100 jaar geleden in Amerika aankwamen. Ook Bram Pater en zijn vrouw Coby waren daarbij.

   John C. Pater (4018) schreef het volgende over deze familie:
   GERRIT AND GERRITJE PATER
   The following posts will be tales of the lives of each of the members of the Pater family. The first post will be on Gerrit Pater as related to me by two of his remaining sons (Marvin and Lawrencw) and a little of my own recollection of the family.
   Before they came to America in July of 1909, Dad (Gerrit) worked on the railroad. I think it was in Germany. After coming here he worked as a farm hand near Sioux Center, Iowa. He rented a farm in Iowa in an area called the Bottom. He also rented a farm from a Pete Johannes near Ashton, where I was born. At my age of 4, we moved to Waltham and farmed there for seven or eight years at which time Dad sold out and retired to Hull, Iowa. We lived there for about 5 years and then moved to Rushmore where they lived until his death.
   As far as hobbies are concerned, he didn't really have any other than raise 12 kids. When we lived near Waltham he would go to town once a week to get a shave at the local barber shop and then go to the pool hall and played cards with the boys. I guess back in those days it was a matter of survival and hobbies were not in the picture.
   Dad taught us all to hunt at a very young age. Ammunition was used wisely and sparingly and we were all given one .22 caliber cartridge and we had an old single shot rifle. We were expected to shoot carefully and bring home a rabbit, squirrel or some other edible fare for the table. (Reported by Henry Pater, Gerrits oldest surviving son.)
   I remember a little of my grandfather but in those days the men of the family were the authoritive figure in the household. This trait has been passed down through the generations and has managed to survive the ravages of time although the later generation has given up more and more control to their spouses. I remember my grandmother more as she lived in my home town for quite a while as a widow and I would stop by after school for a snack and conversation. Later she moved to Waltham to be near her other children. She had her own little home and I can remember vividly her reading me stories out of a Dutch newspaper and her respect for the Queen of the Netherlands even after all of those years. I will always remember her as a loving woman who loved to caress you in her arms and seal the feeling with a hot piece of home-made bread.
   They are buried in a small cemetery not far from my home. The home that they lived in at Rushmore is about 1 mile away from their final resting place. The wife and I place a flower every Memorial Day on their grave as I remember that due to their bravery in coming to the United States I am blessed by what I have today.
   I might even mention, that I know where that single shot rifle mentioned above is resting today, I hope my son realizes the importance of this piece of history. As far as passing on family resemblances I think my father Charles (Kors) and his oldest sister Gertie (Gerritje) bear the most resemblance to their mother and the rest of the children have the features of their father.


   Bij de volgende personen zullen verhalen volgen over het leven van elk van de leden van de Paterfamilie. De eerste zal over Gerrit Pater gaan in relatie tot mij met twee van zijn overgebleven zonen en een beetje uit mijn eigen herinnering van de familie.
   Voordat ze naar Amerika kwam in juli van 1909, Pa (Gerrit) werkte aan een spoorlijn. Ik denk dat het in Duitsland was. Nadat hij hier aankwam werkte hij als boerenknecht in de buurt van Sioux Center, Iowa. Hij huurde een boerderij in Iowa in een gebied genaamd de Bottom. Hij huurde ook een boerderij van een Pete Johannes in de buurt van Ashton, waar ik geboren ben. Toen ik 4 jaar was, zijn we verhuisd naar Waltham en werkten hij er voor zeven of acht jaar tot dat moment vader uitgekocht werd en zich met pensioen terugtrok naar Hull, Iowa. We woonden daar ongeveer 5 jaar en vervolgens verplaatst zij zich naar Rushmore waar ze woonden tot aan zijn dood.
   Voor zover het hobby's betreft, heeft hij niet echt een andere gehad dan het verzorgen van 12 kinderen. Toen we in de buurt van Waltham woonden, ging hij een keer per week naar de stad voor een scheerbeurt bij de plaatselijke kapper en ging dan naar de poolhal en kaartte met de jongens. Ik denk dat in die tijd het een kwestie van overleven was en hobby's waren nog niet in beeld.

   Vader leerde ons allemaal op een zeer jonge leeftijd om te jagen. Munitie werd verstandig en spaarzaam gebruikt en we kregen allemaal een .22 kaliber en we hadden een oude enkelschots geweer. Er werd van ons verwacht om zorgvuldig te schieten en met een konijn, eekhoorn of een andere eetbare kost voor op tafel thuis te komen. (Verteld door Henry Pater, Gerrits oudste overlevende zoon.)

   Ik herinner me weinig van mijn opa, maar in die dagen waren de mannen van de familie de gezaghebbers in het huishouden. Deze eigenschap is doorgegeven door de generaties en het is erin geslaagd om de tand des tijds te overleven, hoewel de latere generatie meer en meer de controle aan hun echtgenoten hebben gegeven. Ik herinner me meer van mijn oma toen ze in mijn eigen stadje woonde als een weduwe en ik bij haar stopte na school voor een hapje en een praatje. Later verhuisde ze naar Waltham om dichterbij haar andere kinderen te zijn. Ze had haar eigen kleine huisje en ik kan me nog levendig herinneren hoe ze mij verhalen voorlas uit een Nederlandse krant en ook haar respect voor de koningin van Nederland, zelfs na al die jaren. Ik zal haar altijd herinneren als een liefdevolle vrouw die graag streelde en je in haar armen nam en bezegelde dat gevoel met een warm stukje zelfgebakken brood.
   Ze zijn begraven in een klein kerkhofje niet ver van mijn huis. Het huis waar ze in Rushmore woonden ligt ongeveer op 1 mijl afstand van hun laatste rustplaats. Mijn vrouw en ik leggen elke Memorial Day een bloem op hun graf als herinnering voor hun moed om naar de Verenigde Staten te gaan waardoor ik gezegend ben door wat ik vandaag heb.
   Ik mag zelfs vermelden, dat ik weet waar dat bovengenoemde enkelschots geweer vandaag nog rust, ik hoop dat mijn zoon het belang beseft van dit stukje geschiedenis.
   Voor zover het doorgeven van familiegelijkenissen bestaan, denk ik dat mijn vader Charles (Kors) en zijn oudste zuster Gertie (Gerritje) de meeste gelijkenis dragen met hun moeder en de rest van de kinderen hebben de kenmerken van hun vader.

   John Charles Pater, Worthington, MN. USA.
  Persoon-ID I427  Pater Amerongen
  Laatst gewijzigd op 21 okt 2013 

  Vader Kors Pater,   geb. 15 dec 1838, Renswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 24 aug 1913, Renswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 74 ) 
  Moeder Gerrigje Verkuil,   geb. 02 dec 1838, De Bilt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 15 mrt 1898, Renswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 59 ) 
  Getrouwd 02 nov 1866  De Bilt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [3
  Gezins-ID F170  Gezinsblad  |  

  Gezin Gerritje Vlastuin,   geb. 05 mrt 1884, Renswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 26 nov 1960, Austin, MN, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 76 ) 
  Getrouwd 26 mei 1905  Renswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [4
  Type: Civil 
  • Zijn moeder en haar vader zijn dan al overleden.
  Aantekeningen 
  • In april 1909 vertrekken ze naar de VS.

   THE FAMILY OF GERRIT AND GERRITJE.
   Thanks to Gerrit and Gerritje I have the basis for 12 more posts. I will try to write my views of each of their children and how they have evolved in their lives. These posts on the family will not be the views of their children; they will be the views I have had of them in my life.
   One thing that will be noticed many times as you read the posts as they appear is that the children of Gerrit & Gertie were innovative, as shown by their building of their own campers, homes, their hobbies and the type of jobs they held. Some of them reflect the personality of the family as careers in sales and interaction with others is shown. Each of the people that I will be writing about has affected my life in one way or another. They have molded my very being from being able to solve my own problems, creating what is needed on my own and placing a extreme value on the importance of family. Whether those that know me like what they see or not is not of value, what is of value is how each and every one of my uncles and aunts has influenced me. I place each and every one of them on a very high pedestal.

   Met dank aan Gerrit en Gerritje heb ik een basis gekregen voor nog 12 verhaaltjes. Ik zal proberen om mijn standpunten van elk van hun kinderen en hoe ze zijn geëvolueerd in hun leven, te beschrijven. Deze verhaaltjes over de familie zullen niet de standpunten van hun kinderen zijn, het zullen de inzichten zijn die ik van hen heb gehad in mijn leven.
   Een ding dat vaak zal worden opgemerkt als u de berichten leest zodra ze verschijnen, is dat de kinderen van Gerrit & Gertie innovatief waren, zoals blijkt uit het bouwen van hun eigen kampeerauto's, huizen, hun hobby's en het soort werk dat zij uitvoerden. Sommigen van hen weerspiegelen de persoonlijkheid van het gezin als een carriëre in verkoop en een interactie met anderen. Elk van de mensen die ik zal beschrijven heeft mijn leven op een of andere manier beïnvloed. Ze hebben mijn hele wezen gevormd naar de mogelijkheid om mijn eigen problemen op te lossen, het creëren van wat er nodig is op mijn eigen wijze en het geven van een extreme waarde op het belang van familie. Of degenen die mij kennen het willen inzien of niet is niet van belang, van waarde is hoe ieder van mijn ooms en tantes mij heeft beïnvloed. Ik plaats elk en ieder van hen op een zeer hoog voetstuk.

   John Charles Pater, Worthington, MN. USA.
  Kinderen 
   1. Gerritje Pater,   geb. 18 mrt 1906, Ede Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 19 mei 1993, Worthington, MN, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 87 )
   2. Hendrika Pater,   geb. 11 sep 1907, Ede Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 01 jul 1943, Ashton, Iowa, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 35 )
   3. Kors Pater,   geb. 30 jan 1909, Ede Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 02 mrt 1997, Little Rock IA USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 88 )
   4. Frances Pater,   geb. 29 nov 1910, Sioux Center, Iowa, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 11 apr 2003, Little Rock, Iowa, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 92 )
   5. Herman Pater,   geb. 13 aug 1913, Harris Iowa USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 30 sep 2001, Waltham USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 88 )
   6. Henry Pater,   geb. 28 feb 1915, Sheldon, Iowa USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 16 jul 2016  (Leeftijd 101 )
   7. Gerhart Pater,   geb. 05 sep 1916, Sheldon Iowa USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 20 nov 1967, Minneapolis MN USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 51 )
   8. Ann Pater,   geb. 21 mei 1918, Sibley Iowa USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 17 jul 2000, Austin, Mn, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 82 )
   9. Albert Pater,   geb. 15 feb 1920, Sheldon Iowa USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 22 sep 2002, Waltham, MN, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 82 )
   10. Jennie Pater,   geb. 03 mrt 1922, Sheldon Iowa USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 18 jan 1990, Hayfield, MN USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 67 )
   11. Marvin Pater
   12. Lawrence Pater
  Laatst gewijzigd op 26 jul 2013 
  Gezins-ID F173  Gezinsblad  |  

 • Documenten
  Pater Amerongen
  Pater Amerongen

 • Bronnen 
  1. geb. akte.

  2. Edwin Plantage (USA).

  3. GenLias, U.Arch. toeg. 481 inv. 814 De Bilt.

  4. huw. akte.