Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 1 tm 26 van 12,308

      1 2 3 4 5 ... 474» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1


In de Surinaamse Courant van 1827, 1e helft nr. 2 staat een lijstje met de nieuwe bedragen voor begraven:
ZEGELRECHT:
Wordt berekend van het bedrag der kwitantien boven de 5,= zijnde beneden de som vrij van zegelrecht ............1 pct.

Het kantoor der kerkgeregtigheid en 's lands Gasthuis.
Begraafplaatsen:
Op het kerkhof genaamd de Nieuwe Oranje Tuin 60,=
Op het kerkhof genaamd Nieuwe Kerkhof 25,=
Op het kerkhof genaamd Hernhuttersche Kerkhof 6,=
Op het kerkhof genaamd de Savanne 5,=
Op plantages (eigenaars of administrateurs) 30,=
Idem (direkteurs of blankofficiers) 10,=
Voor huur van het doodlaken van Paramaribo naar plantagie 25,=
Metselen en leggen van zerksteenen:
Op het kerkhof genaamd De Oranje Tuin 20,=
Op het kerkhof genaamd Nieuwe Kerkhof 20,=
Op het kerkhof genaamd De Savanne 20,= 
Oehlers, Charlotte Eilisabeth (I52)
 
2


In de Surinaamse Courant van 1827, 1e helft nr. 2 staat een lijstje met de nieuwe bedragen voor begraven:
ZEGELRECHT:
Wordt berekend van het bedrag der kwitantien boven de 5,= zijnde beneden de som vrij van zegelrecht ............1 pct.

Het kantoor der kerkgeregtigheid en 's lands Gasthuis.
Begraafplaatsen:
Op het kerkhof genaamd de Nieuwe Oranje Tuin 60,=
Op het kerkhof genaamd Nieuwe Kerkhof 25,=
Op het kerkhof genaamd Hernhuttersche Kerkhof 6,=
Op het kerkhof genaamd de Savanne 5,=
Op plantages (eigenaars of administrateurs) 30,=
Idem (direkteurs of blankofficiers) 10,=
Voor huur van het doodlaken van Paramaribo naar plantagie 25,=
Metselen en leggen van zerksteenen:
Op het kerkhof genaamd De Oranje Tuin 20,=
Op het kerkhof genaamd Nieuwe Kerkhof 20,=
Op het kerkhof genaamd De Savanne 20,=

 
Oehlers, Charlotte Eilisabeth (I67)
 
3

 
Pater, Syke (I180)
 
4

 
Theisens, Henderikus (I1956)
 
5

Op 12-10-1718 koopt Gilles Pater huis op de Prindengracht tussen Spieghelstraat en Weteringstraat.
Op 25-03-1723 koopt Gilles Pater een 1/2 huis op de Oude Zijds Achterburgwal tussen Bloedstraat en Monnikensteeg.
Op 07-12-1724 koopt Gilles Pater een huis op de Amstel tussen Bakkerstraat en Balk in 't Oogsteeg.
Op 07-05-1755 koopt Gilles Pater het 2e halve huis op de O.Z.A.B.Wal op 22-04-1777 wordt het hele pand verkocht door de Erven Gilles Pater. 
Pater, Gilles (I2)
 
6
 
Spelt, Adriaan (I2897)
 
7
 
Gezin F469
 
8
 
Koenis, Petrus (Pieter) (I3125)
 
9
De ouders van Charles Hugo gingen zich in 1885 vestigen in Groningen, in de Heerestraat. Vader was destijds boekhouder. Dit werd geen gelukkige tijd want moeder overleed in 1888 en vader in 1889. De overige gezinsleden werden gescheiden. De oudste drie gingen wonen aan de Frederikstraat, broer Johan vertrok naar Kampen en Charles Hugo, 13 jaar oud, ging met z'n zusje Albertina naar Leeuwarden. In een brief van zijn tante Anna Catharina van 1 maart 1893 staat vermeld: "Charles hier uit het Weeshuis is te Harlingen bij de Directeur der Zeevaartkundige School in de kost, en wil zeeman worden, het is niet met 't zin van de Heeren alsmede niet van Vader en Meester, doch hij liet zich niet raden en nu is 't maar te hopen het hem goed moge bevallen". Hij wilde studeren. Als wees kon hij naar de HBS, maar alleen als hij later dominee of dokter wilde worden Hij wilde geen van beide en ging naar de Zeevaartschool. Zo werd hij stuurman, kapitein en later gezagvoerder op de grote vaart. 
Pater, Charles Hugo (I86)
 
10
Een Certificate of Naturalization met numer 6777641 geeft aan dat Gertrude Pater met een "eerlijke teint", bruin haar, 1m. 52 hoog en 68,03 kg en "zichtbare onderscheidende kenmerken:" litteken op het voorhoofd,; weduwe, vorige nationaliteit: Nederlandse. Ze woonde: 223 Palm Street in Ripon, California. 8 augustus 1947. Met foto.
 
Gelderman, Geertje (I10520)
 
11
In 1919 komt Jan Georg voor op de kieslijst van 's-Gravenhage. 
Pater, Jan Georg (I179)
 
12
In JOURNAAL 1873 staat: Een erf in pacht gekregen, A. Wijnhard, aan de Commissarisstraat L.F. no. 231 Breed 44 en diep 132 voeten 5808 voeten.

In JOURNAAL 1875 2e KW no. 570 - 1108:
No. 924 - 3 juni L.B. no 4-
Archief no. 23. GELEZEN HEBBENDE
1e Het request van maart jl. van W.L. Reiziger, (7/4-75-no.5)
2e Het advies van de administrateur van financin van 15 april jl. no. 353/868 (E schm 16/4-75-no.17).
Gelet op de gouvernements resolutie van 9 juli 1873 no.3 regt over 1874, heeft goed gevonden en verstaan,
1e Op verzoek van A. Wijnhard, in te trekken de bij de Gouvernements resolutie van 9 juli 1873 no. 3 aan hem verleend de pacht van het erf gelegen aan de commissarisstraat en bekend onder L.F. no. 231.
2e Aan W.L. Reiziger te vergunnen om het gemeld erf, tot opzeggen toe te gebruiken, te bebouwen en te bewonen.
3e Te bepalen:
A. Dat hij verplicht zal zijn, om aanvangende met 1875 voor het erf jaarlijks aan de Koloniale Kas te voldoen, het tot dusver daarvoor betaalde pachtgeld van 5,80 sjaars en de straat langs dat erf, rein en bekwaam te houden zooals voor bezitters van gronden is of zal worden voorgeschreven.
B. Dat bij faute van een of ander de bij 2 verleende vergunning als vervallen zal worden beschouwd, en zullen hiervan worden gezonden afschriften aan de administrateur van financin en extracten aan A. Wijnhard en aan de requestrant. 
Wijnhard, Abraham (I157)
 
13
Kruisweg 74
 
Pater, Tijmen (I1408)
 
14
Volgens akte nr. 1 Ermelo 1872 was vader Aart bij de geboorte van zijn zoon om 09.00 uur in de buurtschap Westeinde, daglooner en 40 jaren oud. Getuigen waren Berend Rikkers, 50 jaren oud, schoenmaker en Willem Mulder, 28 jaren oud en wagenmaker. Beide uit de gemeente Ermelo 
Pater, Albert (I59)
 
15
Ze werd op 26 jan 1937 in Woudenberg ingeschreven. Dat was op 14 maart 1989 nog zo.  
Pater, Johanna (I4036)
 
16 Functie bij indiensttreding Draaier
Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip Alblasserdam
Hij vertrok uit Nederland met het schip VROUWE AGATHA in het jaar 1789
In dienst bij kamer Laatste vermelding
Maandbrief Nee

Gegevens van de vaart
Schip: Alblasserdam Vertrek: 24-10-1789
Kamer: Zeeland Kaap: 17-12-1789
Inventarisnummer: 13277
Folio: 290 Aankomst: 18-05-1790
Batavia
DAS-en reisnr.: 4653.2
VOC Scheepvaart tussen Nederland en Azie 1595-1795, Details of voyage 4653.2 from Rammekens to Batavia
Number 4653.2
Name of ship ALBLASSERDAM
Master Mallet jr., Pieter
Tonnage 1150
Type of ship
Built 1782
Yard Zeeland
Chamber Zeeland
Date of departure 24-10-1789
Place of departure Rammekens
Arrival at Cape 03-02-1790
Departure from Cape 25-02-1790
Date of arrival at destination 18-05-1790
Place of arrival Batavia
Particulars According to K.A. 4390a the departing crew consisted of 355 men. The ship went on to China.
VOC Scheepvaart tussen Nederland en Azie 1595-1795, Details of voyage 4646.2 from Texel to Batavia
Number 4646.2
Name of ship VROUWE AGATHA
Master Kornelisz., Albert
Tonnage 900
Type of ship fluit
Built hired
Yard
Chamber Amsterdam
Date of departure 09-08-1789
Place of departure Texel
Arrival at Cape 17-12-1789
Departure from Cape 07-01-1790
Date of arrival at destination 25-04-1790
Place of arrival Batavia
Particulars

 
Chaigneau, Eliesa (I4514)
 
17 Als lidmaat aangenomen op 25 juli 1749 op belijdenis. Pater, Johan Jurjen (I4)
 
18 03-09-1696 communicant. Jessen, Maria (I85)
 
19 21-09-1802? (Vel.Gesl.). van Loenhorst, Evertje (I162)
 
20 26/8/1941 PB 074961 Pater, Kniertje Johanna (I149)
 
21 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F286
 
22 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. de Pater, Jacob (I1221)
 
23 Aangegeven door: Frans Pater, vader, winkelier, 47 jaar en Gerben Bierma, klerk, 37 jaar, bekende, beiden wonende te Ternaard. Pater, Frans (I88)
 
24 Conjugum ex ophoven. Paters, (Johannes) Arnold(us) (I42)
 
25 Conjugum ex ophoven. Paters, Sijbillia (I87)
 
26 Haagse Courant 11 mei 1940 een adv. van vestiging Praktijk in Rijswijk. Haagse weg 181. Tel. 11912.
Hij heeft heel veel gereisd en is laat getrouwd (Suichies-Pater, wf 223) 
Pater, Jan Jacobus Nicolaas (I217)
 

      1 2 3 4 5 ... 474» Volgende»