HTLM test

De Familie Organisatie Pater (F.O.P.) is een genealogische stichting. In juni 2017 is de op 13 april 1985 opgerichte vereniging overgegaan in een stichting. Het doel van de stichting is het bevorderen van genealogie en geschiedschrijving van de familienaam Pater, waarbij elk winstoogmerk is uitgesloten. Donateurs kunnen zijn zij, die de familienaam Pater, De Pater, Paters dragen dan wel zich nauw verbonden voelen met personen die een van deze namen dragen. Het Bestuur van de stichting bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester, archivaris, webmaster, redacteur en een algemeen bestuurslid.

Wilt u donateur worden van de Familie Orgasnisatie en ons financeel steunen. De jaarlijkse donatie bedraagt € 20,-.
U kunt dit bedrag overmaken op rek.nr NL39INGB0000454054 t.n.v. De F.O.P. oneder vermelding van uw naam, adres en mailadres.
Donateurs ontvangen vier maal per jaar via de mail of de post de nieuwsbrief 'Het Patertje'.

De kern van de F.O.P. bestaat uit een aantal steunpunten, die een of meerdere Pater stambomen onder hun beheer hebben en verspreid wonen over Nederland. Ze doen hun vele werk geheel vrijwillig en belangeloos. Deze Steunpunten speuren in diverse archieven, zoeken op Internet en publiceren alle gevonden informatie op deze site.

Er zijn 2 stambomen in boekvorm verschenen, t.w.:
'Genealogie Familie Pater - Westerkwartier';
'Genealogie Familie Pater - Oost-Groningen';

Daarnaast is er nog een aantal andere stambomen waarvan de belangrijkste zijn: Pater De Vroonlanden (N.H.), Pater West-Friesland, Pater Amerongen, Pater Nunspeet, Pater West-Veluwe, de Pater, etc. Vanaf 10 april 2010 zijn alle stambomen via de website openbaar.

Download Privacyregelement van de Familie Organisatie Pater

Contact: Gerard Pater, Costerstraat 28, 1814 DH Alkmaar, mail: contact@fam-org-pater.nl

De Familie Organisatie Pater wordt gesponsord door de volgende bedrijven: